ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα πεδία με ( ! ) είναι απαραίτητα.
 
 
 
 
Ημερολόγιο
 
 

Παρακαλώ εισάγετε τον παρακάτω κωδικό ασφάλειας:
...

 

Για Ιδιώτες

 1. Μεταφορά υλικών συσκευασίας στην παλαιά οικία του χώρου φόρτωσης.
 2. Συσκευασία με κατάλληλα υλικά συσκευασίας υαλικών, εύθραστων αντικειμένων, βιβλίων, ρούχων, κάδρων, έργων τέχνης, κ.λ.π. με χρήση ειδικών χαρτοκιβωτίων, ρολών οντουλέ-αεροπλάστ, χαρτιού συσκευασίας, χαρτοκιβωτίων, ντουλαπών για κρεμαστά ρούχα κ.α.
 3. Αποσύνδεση και συσκευασία επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, κ.α.
 4. Ασφάλιση των μεταφερόμενων αντικειμένων καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς (κατόπιν συμφωνίας).
 5. Φόρτωση επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, χαρτοκιβωτίων και λοιπών αντικειμένων.
 6. Μεταφορά επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, χαρτοκιβωτίων και λοιπών αντικειμένων στη νέα οικία.
 7. Εκφόρτωση επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, χαρτοκιβωτίων και λοιπών αντικειμένων.
 8. Τοποθέτηση, επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, χαρτοκιβωτίων και λοιπών αντικειμένων στα αντίστοιχα δωμάτια και χώρους σύμφωνα με τις υποδείξεις του πελάτη.
 9. Αποσυσκευασία, συναρμολόγηση και τακτοποίηση επίπλων. Αποσυσκευασία και τακτοποίηση ρούχων και λοιπών αντικειμένων.
 10. Αποσυσκευασία, σύνδεση και τακτοποίηση των ηλεκτρικών συσκευών.
 11. Παραλαβή χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας και μεταφορά τους προς ανακύκλωση.

Για Επαγγελματίες

 1. Μεταφορά των υλικών συσκευασίας στα γραφεία του παλαιού κτιρίου στο χώρο φόρτωσης.
 2. Συσκευασία εξοπλισμού με κατάλληλα υλικά συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, ρολά οντουλέ-αεροπλάστ).
 3. Αποσύνδεση και συσκευασία επίπλων γραφείου.
 4. Συσκευασία αρχείων, ηλεκτρονικού υλικού και άλλων αντικειμένων.
 5. Ασφάλιση του εξοπλισμού καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς (κατόπιν συμφωνίας).
 6. Φόρτωση εξοπλισμού, επίπλων γραφείου, αρχείου και ηλεκτρονικού υλικού.
 7. Μεταφορά εξοπλισμού, επίπλων γραφείου και αρχείου στους νέους χώρους.
 8. Μεταφορά του μηχανογραφικού εξοπλισμού, επίπλων γραφείου και αρχείου στα νέα γραφεία.
 9. Εκφόρτωση εξοπλισμού, επίπλων γραφείου και αρχείου.
 10. Τοποθέτηση εξοπλισμού, επίπλων γραφείου και αρχείου στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη.
 11. Αποσυσκευασία, συναρμολόγηση και τακτοποίηση επίπλων γραφείου.
 12. Αποσυσκευασία και τακτοποίηση αρχείου, μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού.
 13. Παραλαβή χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας και μεταφορά τους προς ανακύκλωση.
Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να λαμβάνετε ενημερωτικά emails από την εταιρία μας